Styrelsen

 

 

Styrelsen:                                                                    Valberedning:

Laila Lundman, ordförande                                         Britta Augander
Ulla-Britt Eriksson, vice ordförande                            Berit Stolpe
Maria Nordbö, sekreterare                                          Revisorer:
Lena Lundman, kassör                                               Margareta Hägerström
Åsa Tadell, ledamot                                                     Lars Adolfsson
Kaja Vaht, suppleant                                                    Revisorssuppleanter:
Marianne Lindvall, suppleant                                      Britta Augander
Adam Knapasjö, suppleant                                         Rosita Filipsson